OverzichtNieuwsKerkenraadBeleidsplancommissieDiaconieKerkrentmeestersKerkelijk BureauKerkennieuwsAdres

Het nieuws

Van de Kerkenraad....

"We doen het samen, want samen zijn we sterk!"

Wij hebben dit samen gezongen in de dienst van 22 mei jl. Samen woorden gezongen die weergeven dat wij er als gemeente samen voor staan, er sa...

» Lees meer

Concert bij Kaarslicht 28 mei 2016

"Mei maand - Maria maand" is het thema van het Ensemble "The Great Charm and Friends" voor het volgende Concert bij Kaarslicht op zaterdag 28 mei, aanvang 19.30 uur. Zoals altijd is de entree grati...

» Lees meer

Beleidsplancommissie

Woensdag 13 april is er een gemeenteavond geweest waarbij de beleidsplancommissie heeft getoetst of haar conclusie van de eerdere avonden en ontvangen reacties goed geformuleerd is. Deze conclusie ...

» Lees meer

Welkom

Welkom op het PKN-deel van onze gezamenlijke website. 
Bovenin (Home, Kerkdiensten, Activiteiten, Gebouw, Oecumene en Muziek) ziet u de hoofdthema's. 
Als u op één van deze woorden klikt, verschijnt er in de rode balk een tweede menu, waar de fijnstemming van uw keuze kan plaatsvinden.
Mocht u problemen ondervinden, of iets missen: als laatste op de hoofdbalk bovenin ziet u: Contact. Hiermee kunt u een mail sturen aan de PKN-webbeheerder.

Schikking projectweek: heiligen en idolen (zie kolom hiernaast)
KERKDIENSTEN - DAGEN EN TIJDEN
Alle kerkdiensten die gehouden worden, vindt u terug onder KERKENNIEUWS (Klik hier), waar u het meest recent verschenen nummer van ons kerkblad kunt downloaden. De diensten staan op pagina 2.

RK Blasiuskerk (Nieuwe Blasius)
Wilt u naar het RK-deel van de website? Klik hier! Verder staat helemaal onderaan elke pagina KIES EEN KERK. Als u daarop klikt, wordt u naar onze gezamenlijke beginpagina geleid, waarna u gewoon de linker kerk aanklikt.

 

Om over na te denken

Projectweek heiligen en idolen

Uitleg liturgische schikking zondag 22 mei 2016

Thema: Heiligen en idolen
Zondag: Trinitatis

De eerste heilige aan wie je denkt als je in de Blasiuskerk zit, is natuurlijk Blasius. Zijn feestdag is op 3 februari. Op die dag wordt in de katholieke kerk de z.g. Blasiuszegen gegeven. Bij de zegen schaart de priester met 2 kruislings gehouden gewijde kaarsen de keel van de gelovige en zegt: door tussenkomst van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, behoede de Heer u tegen alle keelziektes en tegen alle ander kwaad. De legende wilde dat de heilige Blasius ooit een kind had gered toen deze dreigde te stikken in een visgraat.
Het teken van de gekruiste kaarsen (of gekruiste armen en open kaarsen) zie je ook linksboven in het middelste van de 3 glas in lood ramen van Kees Andreae in de Oude Blasiuskerk.

Vandaag is het zondag Trinitatis (= Drievuldigheidszondag). Drievuldigheid kan wijzen op:
Vader, Zoon en Heilige Geest
maar ook op:
Geloof, Hoop en Liefde
en:
Gerechtigheid, Vrede en Vreugde.

De schikking:
Vorm
Er is gekozen voor 3 bogen, die samen een cirkel vormen. De boog herinnert aan het verbond van God en de mensen, denk aan de regenboog als teken aan de hemel.
De gekruiste kaarsen zijn een teken van Blasius.

Kleuren
Wit is de kleur van geloven; in het licht van de Eeuwige. In geloof komen alle kleuren samen.
Groen is de kleur van het leven. Als beeld van een rechtvaardig mens wordt een groene olijfboom genoemd. Om de trouw van God uit te drukken, wordt vaak klimop (blijft het hele jaar door groen) gebruikt.
Rood verwijst onder meer naar de kleur van het hart, de vurige liefde. Het is de kleur van de Heilige Geest, die bezielt, leven schenkt en nieuwe hoop doet ontvlammen.

 

 

Projectweek Heiligen en idolen