OverzichtNieuwsKerkenraadBeroepingswerkBeleidsplancommissieDiaconieKerkrentmeestersKerkelijk BureauKerkennieuws

Het nieuws

Visitatie verplaatst

Door agendaproblemen wordt de eerder aangekondigde visitatie verplaatst naar 12 juli.
Gemeenteleden en werkgroepen die daar prijs op stellen, kunnen bij de visitatoren aankloppen. Nadere infor...

» Lees meer

Nagesprek Kerkdienst 23 april

De ongelovige Thomas
Op zondag 23 april is er een nagesprek van de kerkdienst. In ons beleidsplan ‘Verbinden in verscheidenheid' gaat het o.a. om ontmoeting met elkaar en geloofsgesprek....

» Lees meer

Opbrengst Actie Kerkbalans 2017

Dit jaar is de actie Kerkbalans PLUS gehouden onder het motto: Verbinden in verscheidenheid. Van de 825 verstuurde brieven voor de kerkelijke bijdrage 2017 heeft het College van Kerkrentmeesters op...

» Lees meer

Welkom

Welkom op het PKN-deel van onze gezamenlijke website. 
Bovenin (Home, Kerkdiensten, Activiteiten, Gebouw, Oecumene en Muziek) ziet u de hoofdthema's. 
Als u op één van deze woorden klikt, verschijnt er in de rode balk een tweede menu, waar de fijnstemming van uw keuze kan plaatsvinden.
Mocht u problemen ondervinden, of iets missen: als laatste op de hoofdbalk bovenin ziet u: Contact. Hiermee kunt u een mail sturen aan de PKN-webbeheerder.

ADRES
Kerk: Oude Blasiuskerk, Kerkplein 3
Pastorie: Kerkplein 1, 7491 BM Delden
Koster: Kerkplein 2, 7491 BM Delden
De Voorhof en Kerkelijk Bureau: Kerkstraat 6, 7491 BL Delden

KERKDIENSTEN - DAGEN EN TIJDEN
Alle kerkdiensten die gehouden worden, vindt u terug onder KERKENNIEUWS (Klik hier), waar u het meest recent verschenen nummer van ons kerkblad kunt downloaden. De diensten staan op pagina 2.

 

Activiteitenkalender

Zondag (wekelijks)
10.00 uur Dienst
Verdere info, zie Kerkennieuws

Dinsdag 30 mei
10.00 - 12.00 uur Inloopochtend
De Voorhof, Kerkstraat 6

Dinsdag 6 juni
10.00 - 12.00 uur Inloopochtend

Dinsdag 13 juni
10.00 - 12.00 uur Inloopochtend

Woensdag 12 juli, Visitatie