OverzichtNieuwsKerkenraadDiakonieKerkrentmeestersKerkelijk BureauKerkennieuwsAdres

Het nieuws

Concert bij Kaarslicht 28 november 2015

De organist Theo Jellema uit Leeuwarden verzorgt het Concert bij Kaarslicht op 28 november 2015. In de Grote kerk van die stad bespeelt hij vanaf 2006 het beroemde Müller-orgel, waarvan de bouw w...

» Lees meer

Uitnodiging gespreksavond beleid

Binnenkort ontvangen alle gemeenteleden bijgaande uitnodiging voor een gespreksavond over het thema 'mijn kerk' . Klik ...

» Lees meer

Concert bij Kaarslicht 31 oktober 2015

Op zaterdag 31 oktober laten Kamerkoor Canteklaer en Vocaal Ensemble Zutphen twee dubbelkorige a capella koorwerken horen in onze serie Concerten bij Kaarslicht. Op het programma staan: Drei Psalme...

» Lees meer

Welkom

Welkom op het PKN-deel van onze gezamenlijke website. 
Bovenin (Home, Kerkdiensten, Activiteiten, Gebouw, Oecumene en Muziek) ziet u de hoofdthema's. 
Als u op één van deze woorden klikt, verschijnt er in de rode balk een tweede menu, waar de fijnstemming van uw keuze kan plaatsvinden.
Wij hopen dat u met deze nieuwe opzet nóg beter uw informatie kunt vinden. Mocht u problemen ondervinden, of iets missen:
als laatste op de hoofdbalk bovenin ziet u: Contact. Hiermee kunt u een mail sturen aan de PKN-webbeheerder.

BLASIUS
Op 3 februari gedenkt de Roomskatholieke kerk te Delden de Heilige Blasius, patroonheilige van twee RK-kerken uit de Heilige Geest parochie en van de PKN-Gemeente te Delden. Traditiegetrouw kan op deze feestdag de Blasiuszegen worden gegeven. Een zegen tegen aandoeningen aan de keel.

KERKDIENSTEN - DAGEN EN TIJDEN
Alle kerkdiensten die gehouden worden, vindt u terug onder KERKENNIEUWS (Klik hier), waar u het meest recent verschenen nummer van ons kerkblad kunt downloaden. De diensten staan op pagina 2.

RK Blasiuskerk (Nieuwe Blasius)
Wilt u naar het RK-deel van de website? Klik hier! Verder staat helemaal onderaan elke pagina KIES EEN KERK. Als u daarop klikt, wordt u naar onze gezamenlijke beginpagina geleid, waarna u gewoon de linker kerk aanklikt.

 

Om over na te denken

Zondag 1 november was de gedachtenisdienst. De namen van de overledenen uit onze gemeente (van het afgelopen jaar) werden voorgelezen, en een kaars werd ontstoken bij elke naam. Daarnaast werden de namen van hen die in het afgelopen jaar zijn gedoopt ook voorgelezen, en een kaars brandde bij elke naam.
De Cie Liturgisch Bloemschikken heeft hiervoor een schikking gemaakt, waarbij elke kaars wordt geflankeerd door een corsage. Er ontstaat zo een menigte aan gelovigen die ons zijn voorgegaan (zoals ook in de lezing ter sprake kwam).
De vier doopkaarsen hebben een iets ander corsage (links voorin). 

Na afloop van de dienst mochten familieleden hun kaars en bloemetje mee naar huis nemen. 

 

Meer foto's komen later op: Kerkdiensten/Fotopagina

Hebt u belangstelling voor een groter formaat foto dan hier op de website staat? Vraag de webbeheerder via Contact hierom.