OverzichtNieuwsKerkenraadVacatureBeleidsplancommissieDiaconieKerkrentmeestersKerkelijk BureauKerkennieuws

17 april lezing Raad van Kerken 

IS ER NOG TOEKOMST VOOR DE KERKEN?

Dinsdagavond 17 april om 19.00 uur, zal Prof. Dr. Erik Borgman uit Utrecht een lezing komen verzorgen in de Oude Blasius, aan het Kerkplein 3 te Delden. Hij is uitgenodigd door de Raad van Kerken om te komen spreken over ons jaarthema: "Kerk zijn in de wereld van nu en van morgen". De tijd is eerder dan van de andere sprekers, maar hij gaat weer terug naar Utrecht, dus vandaar dit vroege tijdstip.
Erik Borgman is theoloog aan de universiteit van Tilburg. Hij schrijft: "Als wij willen dat de kerk ook morgen nog bestaat, is vasthouden wat er nu is, geen optie. Maar planmatig veranderen op basis van wat wij nu denken dat voor de toekomst nodig is, ook niet. De kerk is ervoor om ons te laten veranderen door Gods toekomst. Daarvoor is het nodig dat de kerk weet dat zij een teken is van onze innige verbondenheid met God en van de eenheid van het menselijk geslacht." Prof. Borgman schreef een boek in 2015 over: "Waar blijft de kerk?"
Het belooft weer een interessante avond te worden, net als van de vorige sprekers. Probeer deze lezing bij te wonen en mee te denken. De toegang is vrij en in de pauze krijgt u een kopje koffie of thee aangeboden. Bij de uitgang vragen we een vrijwillige gift om ook in de toekomst ons werk als Raad van Kerken te kunnen voortzetten. We zijn nog lang niet uitgepraat met elkaar en willen blijven verbinden.

Ria Mudde, voorzitter Raad v. kerken

 

Geplaatst op dinsdag 10 april 2018

Actie Kerkbalans 2018 

De Actie Kerkbalans start in Nederland op vele plaatsen met een inluidmoment. In Delden luiden de kerkklokken van de Oude en de Nieuwe Blasius a.s. zaterdag 20 januari om 13.00 uur.
Actie Kerkbalans 2018 loopt van zaterdag 20 januari tot en met zondag 3 februari.

De Protestantse Gemeente en de Rooms Katholieke Kerk (geloofsgemeenschap H. Blasius) in Delden doen dan een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de eigen plaatselijke gemeente, geloofsgemeenschap en kerk.

Mijn kerk
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden.
Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten - het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Steun daarom uw kerk met een royale bijdrage tijdens de Actie Kerkbalans. Bij voorbaat hartelijk dank.
Meer informatie vindt u in het januarinummer van Kerkennieuwsdelden en op www.kerkbalans.nl

 

Geplaatst op vrijdag 05 januari 2018

Lichtjesmiddag 2017 

De Lichtjesmiddag op de algemene begraafplaats Delden wordt georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente en is om overleden dierbaren op een bijzondere manier te gedenken tijdens een lichtjesbijeenkomst. De begraafplaats wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn- en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen. De herdenkingsbijeenkomst in Delden is op zondag 10 december.

Programma:
16.45 uur verzamelen bij de ingang op de begraafplaatsen.
17.00 uur opening door St.BAB en een woord van herdenking en/of gedicht
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen.
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht
Vanaf 17.15 kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun dierbare plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plekje hebben op de begraafplaats. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen.
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats.
Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddag welkom.
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

 

Geplaatst op zaterdag 11 november 2017

| 1 | 2 | 3 | 4 | | » Direct naar: