OverzichtNieuwsKerkenraadVacatureBeleidsplancommissieDiaconieKerkrentmeestersKerkelijk BureauKerkennieuws

Groothuisbezoek gemist 

Uitzending gemist is een prachtige uitvinding. Als je een keertje niet kan kijken naar je geliefde serie, kun je het gemakkelijk inhalen. In de kerk hebben we nu ‘Groothuisbezoek gemist'. De laatste maanden hebben op verschillende plaatsen in ambt en stad de contactmiddagen of -avonden plaatsgevonden. Sommigen van u waren tot hun spijt verhinderd en vinden het jammer dat zij de bijeenkomsten niet hebben kunnen bijwonen. Op 6 april is er om 20.00 uur een inhaalavond. Het thema is: Je thuis voelen. De avond gaat door als zich tenminste 10 gemeenteleden aanmelden bij keesbergstrom@gmail.com.
Ds Kees Bergström

Geplaatst op vrijdag 31 maart 2017

Nagesprek Kerkdienst 23 april 

De ongelovige Thomas
Op zondag 23 april is er een nagesprek van de kerkdienst. In ons beleidsplan ‘Verbinden in verscheidenheid' gaat het o.a. om ontmoeting met elkaar en geloofsgesprek. Daarom beginnen we dit jaar elke vergadering met een zogenaamde ‘interactieve opening ‘, waarin we met elkaar in gesprek raken. Ook een nagesprek van een kerkdienst werd in dit kader genoemd. In de vacaturetijd is het lastig daar ruimte voor te vinden, maar incidenteel kan dat wel. Gastpredikanten willen we hier niet voor vragen. Op 23 april ga ik voor en daarom is 23 april uitgekozen, Beloken Pasen, de eerste zondag na Pasen. De schriftlezing gaat over de ongelovige Thomas ( Johannes 20:19-31).
Na de koffie, zo'n twintig minuten na de dienst, wordt u uitgenodigd in de kring in het koor van de kerk. We praten dan met elkaar door over de vraag: ‘Wat is volgens jou de (goede) boodschap van deze dienst?'
U bent allemaal van harte welkom, jong en oud, rijp en groen, gelovig of twijfelaar, stamgast of voorbijganger.
Ds Kees Bergström

Geplaatst op vrijdag 31 maart 2017

Opbrengst Actie Kerkbalans 2017 

Dit jaar is de actie Kerkbalans PLUS gehouden onder het motto: Verbinden in verscheidenheid. Van de 825 verstuurde brieven voor de kerkelijke bijdrage 2017 heeft het College van Kerkrentmeesters op 21 maart al 711 toezeggingen ontvangen met het totaalbedrag van € 123.500,--. In deze tussenstand zitten veel PLUS-bedragen. Daarmee is het voor 2017 begrote bedrag van € 115.000,-- ruimschoots gehaald. Het College verwacht nog meer toezeggingen en rekent erop dat ieder de toegezegde bijdragen tijdig betaald. Dat geldt natuurlijk ook voor het door velen toegezegde PLUS-bedrag. Iedereen hartelijk dank hiervoor! Voor het vele werk achter de schermen wil het College ook alle contactpersonen en vrijwilligers op het Kerkelijk Bureau hartelijk danken voor hun onmisbare inzet.

Geplaatst op vrijdag 31 maart 2017

« | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | » Direct naar: