OverzichtNieuwsKerkenraadVacatureBeleidsplancommissieDiaconieKerkrentmeestersKerkelijk BureauKerkennieuws

Ds.Wiersma 25 jaar te Delden 

Op zondag 5 oktober vierde ds.Wiersma 2 jubilea: hij is 35 jaar in het ambt van predikant, en daarvan 25 jaar verbonden aan de gemeente te Delden. Na de feestelijke dienst, waaraan het bijna 50 jaar bestaand Kerkkoor zijn medewerking verleende, sprak de voorzitter van de kerkenraad, de heer Cnosse, de jubilaris toe, waarbij hij veeleer sprak van roeping en verbondenheid dan over jubilea. Mevrouw Wiersma werd verblijd met een fraai boeket. De kinderen van de Kindernevendienst kwamen met eigen gemaakte bloemen met goede wensen. Daarna overhandigde mevrouw Schol (van het kerkkoor) een fraai ingelijste zwart-wit foto van de intrededienst 25 jaar geleden. 
Voordat men aan de koffie in de toren kon beginnen, namen alle aanwezigen de kans te baat, ds. en mevrouw Wiersma persoonlijk de hand te schudden en te feliciteren. Daarbij werd het boeket van de liturgische schikking (zie Kerkdiensten/Liturgisch Bloemschikken) ook aan ds. Wiersma gegeven. In de toren tenslotte bood de voorzitter van de Stichting Bedehuizen Overijssel en Flevoland een zeer persoonlijk boekje (over: nee, geen kerk of doopvont maar ds.Wiersma zelf!) aan de jubilaris aan.
 

 
   

 

Geplaatst op zondag 05 oktober 2008

Vrijwilligersavond woensdag 1 oktober 2008  

De vrijwilligersavond op woensdag 1 oktober werd druk bezocht. Ds.De Vries hield een inleiding over veel wat er momenteel speelt in onze kerk, o.a.: 
- de gespreksavonden (begin 14 en 16 oktober, zie Oecumene/Raad van Kerken, Winterwerkboek) die voor iedereen toegankelijk zijn (het gaat niet om bijbelkennis, maar vooral om met elkaar van gedachten te wisselen)
- actie kerkbalans in een nieuwe opzet
- ds. Wiersma gaat in januari 2010 met emeritaat.
Daarna hield de heer Spijkerman, voormalig jachtopziener te Twickel, een voordracht met schitterende foto opnames van dieren in Twickel en ver daarbuiten. Wist u, dat er op Twickelgebied ook slangen voorkomen? (zie illegaal, amateuristisch door schrijver dezes gefotografeerde beamerprojectie).
Ds. Wiersma besloot de avond door de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor het kerkenwerk.
 

   
   
   
 


 

Geplaatst op zaterdag 04 oktober 2008

Startzondag in Oude Blasius 

Zondag 14 september 2008 hebben we in de
Oude Blasius het nieuwe winterseizoen van onze kerkelijke gemeente geopend.

Na afloop van de dienst lieten vele werkgroepen uit de kerk zien, waar zij zich mee bezighouden. Misschien krijgt u ook zin, om mee te doen en een werkgroep te versterken! 
      
gezelligheid bij de koffie in de toren

   
afscheid ouderling en diaken                de koperpoetsploeg                                liturgisch bloemschikken

   
Blasiuscantorij                                          Projectgroep Deldense Kerken     
        
   
gezellige onderonsjes

   
Kerktelefoon                                              Gezellige drukte                                       voor jong en oud

   
Wereldwinkel en Amnesty                      De auto ophaaldienst...                          De oud-papierophalers vragen om meer mensen

     
Meer kerk-tuinmannen nodig                 Passage uitjes bekijken                         Wanneer sta ik weer op het rooster?

     
Suppoosten gevraagd!                            Nog altijd veel bezoekers................................

  Met zulke gezellige mensen is het leuk samenwerken!

 

Geplaatst op maandag 30 juni 2008

« | | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | » Direct naar: