OverzichtNieuwsKerkenraadVacatureBeleidsplancommissieDiaconieKerkrentmeestersKerkelijk BureauKerkennieuws

Concert bij Kaarslicht 

Het eerstvolgende Concert bij Kaarslicht is op zaterdag 29 november 2008. Matthijs Mesdag (bariton) en Gerrit Hoekstra (orgel)

brengen muziek van Joseph Gabriel Rheinberger en Johann Sebastian Bach ten gehore. Zie verder Muziek/Concert bij Kaarslicht.

Geplaatst op maandag 03 november 2008

Ds.Wiersma 25 jaar te Delden 

Op zondag 5 oktober vierde ds.Wiersma 2 jubilea: hij is 35 jaar in het ambt van predikant, en daarvan 25 jaar verbonden aan de gemeente te Delden. Na de feestelijke dienst, waaraan het bijna 50 jaar bestaand Kerkkoor zijn medewerking verleende, sprak de voorzitter van de kerkenraad, de heer Cnosse, de jubilaris toe, waarbij hij veeleer sprak van roeping en verbondenheid dan over jubilea. Mevrouw Wiersma werd verblijd met een fraai boeket. De kinderen van de Kindernevendienst kwamen met eigen gemaakte bloemen met goede wensen. Daarna overhandigde mevrouw Schol (van het kerkkoor) een fraai ingelijste zwart-wit foto van de intrededienst 25 jaar geleden. 
Voordat men aan de koffie in de toren kon beginnen, namen alle aanwezigen de kans te baat, ds. en mevrouw Wiersma persoonlijk de hand te schudden en te feliciteren. Daarbij werd het boeket van de liturgische schikking (zie Kerkdiensten/Liturgisch Bloemschikken) ook aan ds. Wiersma gegeven. In de toren tenslotte bood de voorzitter van de Stichting Bedehuizen Overijssel en Flevoland een zeer persoonlijk boekje (over: nee, geen kerk of doopvont maar ds.Wiersma zelf!) aan de jubilaris aan.
 

 
   

 

Geplaatst op zondag 05 oktober 2008

Vrijwilligersavond woensdag 1 oktober 2008  

De vrijwilligersavond op woensdag 1 oktober werd druk bezocht. Ds.De Vries hield een inleiding over veel wat er momenteel speelt in onze kerk, o.a.: 
- de gespreksavonden (begin 14 en 16 oktober, zie Oecumene/Raad van Kerken, Winterwerkboek) die voor iedereen toegankelijk zijn (het gaat niet om bijbelkennis, maar vooral om met elkaar van gedachten te wisselen)
- actie kerkbalans in een nieuwe opzet
- ds. Wiersma gaat in januari 2010 met emeritaat.
Daarna hield de heer Spijkerman, voormalig jachtopziener te Twickel, een voordracht met schitterende foto opnames van dieren in Twickel en ver daarbuiten. Wist u, dat er op Twickelgebied ook slangen voorkomen? (zie illegaal, amateuristisch door schrijver dezes gefotografeerde beamerprojectie).
Ds. Wiersma besloot de avond door de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor het kerkenwerk.
 

   
   
   
 


 

Geplaatst op zaterdag 04 oktober 2008

« | | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | » Direct naar: