OverzichtNieuwsKerkenraadVacatureBeleidsplancommissieDiaconieKerkrentmeestersKerkelijk BureauKerkennieuws

Van de Kerkenraad.... 

"We doen het samen, want samen zijn we sterk!"

Wij hebben dit samen gezongen in de dienst van 22 mei jl. Samen woorden gezongen die weergeven dat wij er als gemeente samen voor staan, er samen voor willen gaan! Wij als kerkenraad zullen daar weer graag ons aandeel aan leveren. Maar dat kunnen wij niet alleen! Wij hebben daar úw hulp bij nodig!

In de afgelopen periode is er bij het zoeken naar ambtsdragers vanuit de gemeente weinig respons gekomen. Wij willen nog eens heel erg benadrukken dat het vervullen van de ambten niet een verantwoordelijkheid van de kerkenraad is, maar van de gehéle gemeente.

Als u zich niet geroepen voelt om mede verantwoordelijkheid te dragen voor het werk in onze gemeente, zullen er in september 9 vacatures in de kerkenraad zijn. Daarmee kunnen we het nieuwe seizoen niet ingaan. En dat juist op dít moment! Juist op het moment dat wij met elkaar op pad gaan, een nieuwe fase in! Het nieuwe beleidsplan is bijna klaar en er moet een nieuwe predikant gezocht worden; wij hebben dus alle hens aan dek hard nodig! Bij het niet-vervullen van de vacatures zal de kerkenraad niet meer naar behoren invulling kunnen geven aan de taken waartoe hij (de kerkenraad) geroepen is.

Er zijn dringend ambtsdragers nodig, in verschillende functies! Denkt u eens over na, neem voor uzelf een besluit en neem contact met ons op, wij informeren u graag! U kunt ons bereiken via de button 'contact' op deze website

Namens de kerkenraad, Marianne Nijman, scriba

Geplaatst op maandag 23 mei 2016

Concert bij Kaarslicht 28 mei 2016 

"Mei maand - Maria maand" is het thema van het Ensemble "The Great Charm and Friends" voor het volgende Concert bij Kaarslicht op zaterdag 28 mei, aanvang 19.30 uur. Zoals altijd is de entree gratis, en wordt er bij de uitgang een collecte gehouden. Voor het programma: zie hier

Geplaatst op donderdag 12 mei 2016

Beleidsplancommissie 

Woensdag 13 april is er een gemeenteavond geweest waarbij de beleidsplancommissie heeft getoetst of haar conclusie van de eerdere avonden en ontvangen reacties goed geformuleerd is. Deze conclusie luidt: "de Protestantse Gemeente Delden wil een open en uitnodigende gemeente zijn, waarin ruimte geboden wordt aan elkaar". De aanwezigen stemden hier van harte mee in en wilden graag dat op verschillende manieren aan deze woorden meer invulling wordt gegeven. Voor een uitgebreidere samenvatting van de avond: lees verder op de pagina van de beleidsplancommissie.

 

Geplaatst op woensdag 27 april 2016

« | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | » Direct naar: