AlgemeenOrde van dienstZondagsbrievenKindernevendienstLiturgisch BloemschikkenCommissie EredienstFotopagina

Commissie Eredienst

De Commissie Eredienst is opgericht in 1968 en bestaat uit totaal ca. 40 deelnemers uit Stad
en Ambt, verdeeld over 7 groepen.
Deze commissie houdt zich bezig met voorbereiding van de zondagse kerkdienst, samen met de
predikant. Binnen deze commissie is een aparte vespergroep die de maandelijkse vespervieringen voorbereidt.

Bij het uitdelen van de "Ordes van dienst" worden de kerkgangers op de zondagmorgen verwelkomd door leden van de commissie.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met één van de deelnemers of bel 3762438