AlgemeenOrde van dienstZondagsbrievenKindernevendienstLiturgisch BloemschikkenCommissie EredienstFotopagina

Kerkdiensten Algemeen

Kerkdiensten
Elke zondag is er om 10.00 uur een dienst.
Zie Home/Kerkennieuws voor alle bijzonderheden over kerkdiensten.

Ringleiding
Voor slechthorenden zijn er 2 banken (de 6e van voren af, links en rechts) met telefoons, die op de geluidsinstallatie zijn aangesloten. Wie een hoorapparaat heeft, kan via de ringleiding de dienst volgen als het apparaat op de T-stand wordt gezet.

Kinderoppas
Tijdens de meeste diensten is er in de Voorhof (Kerkstraat 6) kinderoppas voor de kleinsten; de wat oudere kinderen zijn van harte welkom bij de viering en gaan na het 'verhaal vooraf' en een kinderlied met hun leiding naar de nevendienst.

Voorbedenboek
In het torenportaal ligt een voorbedenboek, waarin u vóór het begin van de dienst uw eigen intenties kunt optekenen, die in de voorbeden een plaats moeten hebben; vlak voor de viering begint, wordt het voorbedenboek door één van de diakenen opgehaald.

Koffie na de dienst
Na de dienst is er meestal gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken in de toren.

Autodienst
Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden aan om per auto naar de kerk en weer naar huis gebracht te worden. Wij staan graag voor u klaar om u op zondagmorgen naar de dienst in de Oude Blasius te brengen. Dat kost u niets, alleen een telefoontje vóór zaterdag 16.00 uur naar 3762438 is voldoende.

Kerkradio
Voor mensen die door ziekte of leeftijdsbeperkingen niet in staat zijn de zondagse diensten bij te wonen, is er kerkradio beschikbaar. Voor €100 per jaar wordt thuis een kerkradio geplaatst. De aanvraag hiervoor dient te verlopen via de predikant of de wijkouderling. Nadere informatie is verkrijgbaar op het kerkelijk bureau.

Opname van de dienst
Voor aan-huis-gebondenen of andere belangstellenden is het mogelijke de dienst via een USB-stick of CD te beluisteren. Dit is ook mogelijk voor een dienst waaraan men bijzondere gevoelens verbindt (bv. doop-, trouw- of rouwdienst). Voor beide mogelijkheden moet vóór de dienst met de koster, Mw. Gerrie Tuitert contact worden opgenomen, zodat zij de opname kan regelen. U kunt de koster bereiken op Kerkplein 2, 7491 BM Delden (074-3767077).

Vespervieringen
Elke maand is er op de laatste zondagavond om 19.30 uur een vesperviering in de Oude Blasius.

Oecumenische vesperviering
Iedere donderdagavond is er een oecumenische vesperviering om 19.00 uur, afwisselend in de Oude Blasius en in de Nieuwe RK Blasius