OpeningstijdenGeschiedenisOrgelVriendenstichtingArtikelen Dick Schuuring

Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Delden

Oprichtingsdatum: 20 november 1987
Statutenwijziging: 16 oktober 2002
Uit de statuten:
Doelstelling: De werving van fondsen ter financiering van de instandhouding door de eigenaar van de "Oude Kerk" Delden.
Onder "Oude Kerk" wordt verstaan het complex van monumenten bestaande uit "De Oude Blasius", Toren, "Oudste Pastorie", hekwerk, varkensrooster, kerkhofmuur en Naber-orgel.

Het is mogelijk een bijdrage te leveren om de Stichting Vrienden van De Oude Kerk Delden te helpen om de Oude Blasius in stand te houden.
U kunt een bedrag storten op bankrekening: NL 18 RABO 031.33.22.147 Rabobank te Delden.

Ook Vriend worden? Neem dan contact op met secretaris Roel Bril, telefoon: 074-8511478.

E-mail-adres voor de Stichting Vrienden van de Oude Kerk: st.vok @ blasiusdelden.nl

Contact: Secretaris dhr R.Bril, Tijenesch 12, 7491 GX Delden. Tel.074-8511478

De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling, het geen o.a. betekent dat u uw giften kunt  gebruiken als aftrekpost bij uw belastingopgave) en voert als RSIN nummer 809.27.770

De stichting voert geen beloningsbeleid.

Eens per 2 jaar presenteert de stichting haar jaarverslag. De daarbij behorende financiële verantwoording treft u hier aan.

25e Boekenmarkt

Op zaterdag 4 en zondag 5 maart a.s. organiseert de Stichting Vrienden van de Oude kerk Delden haar 25e boekenmarkt in de Voorhof van 11.00 tot 16.00 uur.
De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor de instandhouding van de Oude Blasiuskerk, niet alleen Kerk, maar ook een beeldbepalend monument in het
hart van Delden.
De toegang tot de boekenmarkt is geheel gratis.
We hopen u te mogen begroeten op één der beide data.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris Roel Bril, tel. 074-8511478