AlgemeenOrde van dienstZondagsbrievenKindernevendienstLiturgisch BloemschikkenCommissie EredienstFotopagina

Kindernevendienst

Voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar is er kindernevendienst. De kinderen beleven het eerste deel van de dienst gewoon mee. Na een verhaal voor de kinderen gaan zij met hun leiding naar De Voorhof voor hun nevendienst. Vóór het einde van de kerkdienst komen zij weer in de kerk terug.

Zie ook: Activiteiten/Jeugd 3-12 jaar

Lijdenstijd 2016

In de 40-dagentijd gaan we op reis. Onderweg komen we allerlei mensen tegen.
Deze eerste zondag in de 40-dagentijd zien we Jezus in de woestijn. Als teken hiervan is er een bakje met zand in de koffer. De vijf voetstappen geven aan, dat we nu op de vijfde dag van de 40-dagentijd zijn gekomen: deze 40-dagentijd begon op Aswoensdag.

 

Intussen zijn we gearriveerd bij Palmpasen: De intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij rijdt op een ezel, en de mensen aan de kant zwaaien met palmtakken.

 

Wij houden een Palmpaas optocht met Palmpaasstokken (zie pagina Kerkdiensten/Liturgisch Bloemschikken voor meer uitleg).

      

     

Daarna ging er een bonte stoet de kerk uit, in optocht naar de Nieuwe Blasius, waar nog meer kinderen met Palmpaasstokken stonden te wachten. Zie hiervoor de fotopagina.

 

Pasen 2016
Kinderen van de Kindernevendienst staan te wachten op de bekendmaking van het eindbedrag dat is opgehaald voor het 40-dagentijd-project. Wij steunen de Stichting Wifi, dat voor weduwen en wezen, leprozen en daklozen in Dharmapuri, India een keuken financiert in het weeshuis dat nu gebouwd wordt. 

    

Na afloop van de dienst delen de kinderen narcissen uit aan de kerkgangers