AlgemeenJeugd 3-12 jaarJeugd 12 en ouderContactmiddagen/avondenGespreksgroepenZWO

Activiteiten algemeen

Behalve de activiteiten die in de menubalk hierboven zijn genoemd, zijn er nog de volgende activiteiten:

Bezoekgroep Ouderen
Een 30-tal vrijwilligers brengt regelmatig een bezoek aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Belangstellenden voor zowel het ontvangen als het brengen van zo'n bezoek kunnen zich opgeven bij mw. J.van Gorkum-Voortman 074 3761703

Contactavonden
In de periode van eind september tot Pasen worden contactavonden / -middagen gehouden voor gemeenteleden uit een bepaalde wijk. Deze zijn bij mensen thuis of in de Voorhof, het Eschbrook te Deldenerbroek en de Oelerschool te Oele. Deze contactavonden/-middagen zijn ter bespreking van een onderwerp en ter versterking van de onderlinge band. Uitnodigingen worden verzorgd door de contactpersonen

Vrouwengroepen
- Vrouwenvereniging (oorspr. van de Hervomde kerk: Bid en Werk). Eenmaal in de veertien dagen komt een groep dames bij elkaar in De Voorhof. De ontmoeting staat centraal en voorziet in een behoefte voor de veelal oudere leden.
Contactpersoon: mw.G.Wassink tel. 074 3763709

- Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging die mensen weet te stimuleren om, door verbindingen te maken tussen geloof en maatschappelijk denken en handelen, een essentiële bijdrage te leveren aan de samenleving.
Contact persoon: mw.T.Kelderman 074 3841531, website: www.passagevrouwen.nl

Adventsmiddag
Ieder jaar is er in december een kerstmiddag voor ouderen waarvoor men persoonlijk wordt uitgenodigd. Contactpersoon: mw.J.Lammertink-Scheffer 074 3761612

Boekentafel
In het torenportaal is een boekentafel met lectuur met betrekking tot het kerkelijk en godsdienstig leven. Hier ligt ook het voorbedenboek waarin u vóór aanvang van de dienst uw eigen intenties die in de voorbeden een plaats moeten hebben, kunt schrijven. Vlak voor de viering begint, wordt het voorbedenboek door één van de diakenen opgehaald