AlgemeenJeugd 3-12 jaarJeugd 12 en ouderContactmiddagen/avondenGespreksgroepenZWO

Gespreksgroepen

Om te benadrukken dat de 'gesprekken rond de bijbel' (voorheen bijbelkringen genoemd) open staan voor ieder die belangstelling heeft, is de naam veranderd in "gesprekken rond de bijbel' en zijn er activiteiten onder de vlag van de Raad van Kerken geplaatst.

 


Oecumenische gespreksavonden: zie oecumene.