AlgemeenJeugd 3-12 jaarJeugd 12 en ouderContactmiddagen/avondenGespreksgroepenZWO

ZWO

De ZWO-commissie behartigt de belangen van Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. Het is een taak van de hele gemeente, waarbij de commissie zich zal bezighouden met het bewust maken hiervan aan de kerkgemeenschap door middel van voorlichting, educatie en fondswerving.