DoelstellingSamenstellingProgrammaJaarverslagPDKKerkennieuwsPartnergemeentes

Samenstelling

LEDENLIJST van de RAAD VAN KERKEN te DELDEN   per 1 dec. 2016

Mevr. R. Mudde RK voorzitter/p.r./contact Kerkennieuws
Hr. Y. de Jong PKN        secretaris
Hr. G. Smit RK penningmeester/oec.diensten
Mevr. G. Freriksen RK oec.diensten/contactpers.RK
Mevr. J. Brandenbarg   PKN oec.diensten/contactpers.PKN
Hr. J. Weber RK oec.diensten
Mevr. A. Kuperus PKN oec.diensten
Hr. S. Kamping AG
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RK Rooms Katholieke kerk

PKN Protestantse kerk

AG Apostolisch genootschap