OverzichtNieuwsKerkenraadVacatureBeleidsplancommissieDiaconieKerkrentmeestersKerkelijk BureauKerkennieuws

Beleidsplancommissie

Beleidsplancommissie

Met de vaststelling van het beleidsplan is de commissie in september jl. ontbonden. Actiepunten voortvloeiend uit het beleidsplan hebben de komende tijd de aandacht van de kerkenraad. Twee activiteiten die vallen onder de pijlers van het beleidsplan, zijn inmiddels opgepakt, nl. het organiseren van een Inloopochtend voor gemeenteleden en het organiseren van themadiensten. 

 

NIEUWE BELEIDSPLAN (juli 2016)

De beleidsplancommissie heeft begin juni het concept beleidsplan aan de kerkenraad aangeboden. Woensdag 15 juni is het met de kerkenraad besproken en daarna door de kerkenraad ongewijzigd vastgesteld.
Aansluitend aan de dienst van 3 juli is het beleidsplan aan de gemeente gepresenteerd. Na een toelichting door de voorzitter van de beleidsplancommissie Dick Hogenkamp en overhandiging van het 1e exemplaar aan de voorzitter van de kerkenraad, ds.C.Bergstrom, was er voor de aanwezigen een exemplaar beschikbaar.
Deze dienst was tevens de opstapdienst waarin enkele kinderen de overstap van de kindernevendienst naar de jeugdkerk hebben gemaakt. De kinderen van de kindernevendienst hadden een belangrijk aandeel in de uitvoering van deze dienst.
Het is een mooie combinatie om het beleidsplan voor de toekomst te presenteren op een moment dat enkele kinderen ook een belangrijke stap zetten voor hun toekomst: overstap van basisschool naar middelbare school - van kindernevendienst naar jeugdkerk.
Na afloop was er koffie met iets lekkers om deze mijlpalen samen te vieren.
Wilt u een exemplaar van het beleidsplan aanvragen, stuur dan een mail met uw naam en adres naar scribapgdelden@gmail.com. Maar ook via onderstaande link kunt u zelf het beleidsplan downloaden:

Verbinden in verscheidenheid, beleidsplan 2016 - 2020 Protestantse gemeente Delden

 

NIEUWS VAN DE BELEIDSPLANCOMMISSIE (april 2016)

Als leden van de beleidsplancommissie hebben wij ervaren dat de gemeente ons weet te vinden. Vragen worden gesteld, voorstellen gedaan, zorgen met ons gedeeld. 
Wij zijn hier blij mee; het toont betrokkenheid van de gemeente bij het proces om tot een beleidsplan te komen.
Het is goed hierbij nog eens te wijzen op onze opdracht vanuit de kerkenraad: het opstellen van een beleidsplan en daarbij de gemeente te horen. Het is de kerkenraad die het beleidsplan vaststelt en daarmee het beleid bepaalt.
De commissie werkt nu aan de opstelling van een concept beleidsplan. De uitkomsten van de verschillende gemeenteavonden zijn hiervoor de basis. In tijdsvolgorde waren dit:
- de bezinningsavonden in november, met als belangrijkste uitkomst 
    . het duidelijk worden van een verscheidenheid in geloofsbeleving in onze gemeente 
    . de wens en het verlangen om als één gemeente elkaar ruimte te bieden in de beleving en viering van het geloof in al haar facetten.
- in februari 3 thema-avonden met afgevaardigden van alle vrijwilligers(groepen) en beroepskrachten in onze gemeente
- 13 april is op een gemeente-avond een terugkoppeling gegeven. 
    . De aanwezigen bevestigden conclusies van de beleidsplancommissie dat de Protestantse gemeente Delden een open, uitnodigende gemeente wil zijn, waarbinnen we elkaar ruimte bieden om onze geloofsbeleving vorm en inhoud te geven.
Voor uitgebreidere informatie over deze avonden zie de hieronder genoemde documenten.
De betrokkenheid van de gemeente blijft voor ons van groot belang. Wij ervaren dat we er niet alleen voor staan, maar dat we er samen voor willen gaan.

Namens de beleidsplancommissie, Dick Hogenkamp

 

De Beleidsplancommissie bestond uit:
-Dick Hogenkamp, voorzitter
-Joke Wes
-Anje Gnodde
-Martha Mulder
-Diny Doornbos
-Han Sligt
-Ds. Elly van der Meulen

 

Hieronder kunt u documenten/informatie beleidsplancommissie aanklikken en inzien: