AlgemeenOrde van dienstZondagsbrievenKindernevendienstLiturgisch BloemschikkenCommissie EredienstFotopagina

Zondagsbrieven

In mei jl. is de kerkenraad gestart met het uitgeven van zondagsbrieven. Hiermee kan informatie sneller met de gemeente gedeeld worden. De Zondagsbrief wordt inmiddels als een meerwaarde in de communicatie ervaren. In principe wordt de Zondagsbrief wekelijks uitgegeven en tegelijk met de orde van dienst verspreid. Zijn er geen vermeldenswaardige feiten, dan kan het zijn dat deze een keer wordt overgeslagen.

De meest recente zondagsbrief vindt u bij de orde van dienst van de zondag, op de pagina "orde van dienst".