OverzichtNieuwsKerkenraadVacatureBeleidsplancommissieDiaconieKerkrentmeestersKerkelijk BureauKerkennieuws

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de materiële belangen van de kerk. Van daaruit is zij verantwoordelijk voor de begroting en de jaarrekening van de kerk en de Actie Kerkbalans.
Verder wordt het personeel in loondienst van de kerk door het college aangesteld en voert het met hen functioneringsgesprekken. Het College beheert het kerkgebouw, de pastorie en de Voorhof. Het college vertegenwoordigt de kerk in het burgerlijk recht.


ACTIE KERKBALANS 2017

Aktie Kerkbalans 2017 is gehouden van 21 januari t/m 5 Februari 2017. Voor de contactpersonen was op 20 januari een informatieavond waar informatie werd gegeven over aankomende wijzigingen ten aanzien van acceptgiro's. De inleveravond was op vrijdag 10 februari 2017 van 17.00 tot 18.30 uur. 80% van de toezeggingen kon op die avond geteld worden. Gebleken is dat de begrote € 115.000,= ruim overschreden gaat worden. Omstreeks april 2017 hebben we een nauwkeuriger beeld van het totaal aan toezeggingen en dan zullen we op deze website en in de zondagsbrief het bedrag van toezeggingen vermelden. Wij willen de vele contactpersonen en de vrijwilligers op het kerkelijk bureau, voor al hun werk achter de schermen, héél hartelijk bedanken voor hun inzet.


ACTIE KERKBALANS 2016
Onder het motto "Mijn Kerk Inspireert" is vorig jaar de actie Kerkbalans 2016 gehouden. Het college van kerkrentmeesters had € 120.000,= begroot. De toezeggingen beliepen € 118.000,=. Eind 2016 was daarvan een bedrag van € 114.500 ontvangen.

 

SAMENSTELLING en TAAKVERDELING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter
- Henk van der Spek, Dalkruid 59, 7491 LP Delden, 074 3764521 (ouderling-kerkrentmeester)
  Verantwoordelijk voor de medewerkers

Secretaris
- Vacature

Penningmeester
- Henk Pasman, Tijenesch 6, 7491 GS Delden, 074 3766359 (kerkrentmeester)
  Verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de kerk

Lid:
- Ewout Bakker, Zwaluwstraat 23, 7491 CV Delden 06 45652548 (ouderling-kerkrentmeester)
  Verantwoordelijk voor de verhuur van de Voorhof en de Oude Blasius en het orgel.
  Vertegenwoordiger van het college in de Stichting Vrienden van de Oude Kerk en aanspreekpunt publiciteit.

- Wim Weenk, Steinwegstraat 18, 7491 KD Delden, 074 3766696 (kerkrentmeester)
  Verantwoordelijk voor Actie Kerkbalans, Solidariteitskas, ledenadministratie

- Dirk van Ittersum, Villapark 6, 7491 BV Delden, 074 3763783 (kerkrentmeester)
  Verantwoordelijk voor de gebouwen en de pacht

 

VERHUUR kerk en de Voorhof
Hiervoor kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, op dinsdagmorgen tussen 9.30 en 11.30

 

BANKREKENINGEN College van Kerkrentmeesters
NL96RABO0313377391 tnv Protestantse gemeente Delden, voor stortingen als huur voor lokaliteiten, betalingen bij rouw- en trouwdiensten.

 

Voor kerkelijke bijdragen van de leden vragen we de aandacht voor het bericht hieronder.
NL35FVLB0699769221 tnv CvK Protestantse Gemeente te Delden, voor uw Kerkelijke bijdragen (Actie Kerkbalans). U kunt in 2017 de Kerkelijke bijdragen nog voldoen op de manier die u vorig jaar gewend was. Dus met een acceptgirokaart of door een afschrijving via uw eigen bank, in één of meerdere termijnen. Maar we vragen u om in-het-vervolg uw bijdrage(n) bij voorkeur over te maken op het bovengenoemd banknummer NL35FVLB0699769221 tnv CvK Protestantse Gemeente te Delden.
Het College van Kerkrentmeesters heeft het betalingsverkeer ondergebracht bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). De SKG verzorgt dit voor veel gemeenten binnen de PKN en de kosten hiervan zijn
aanzienlijk lager dan bij de reguliere banken. De SKG heeft tevens tot doel dat PKN-kerken elkaar - via hen - financieel kunnen helpen. De SKG heeft een bankvergunning en laat alle transacties lopen via de F. van Lanschot Bank. We zullen u in de loop van 2017 daarover nader informeren, op deze site, kerkennieuws en zondagsbrieven.