DoelstellingSamenstellingProgrammaJaarverslagPDKKerkennieuwsPartnergemeentes

PDK

De Projectengroep Deldense Kerken is in 1974 opgericht en organiseert activiteiten met het doel bijstand te verlenen aan hulpbehoevende mensen in de ruimste zin van het woord. Dit vindt plaats direct of indirect middels ondersteunende organisaties. De projectengroep is gelieerd aan de Raad van Kerken, opereert zelfstandig, maar informeert de Raad.

Kernwoorden bij de verleende bijstand zijn: Kleinschaligheid, korte lijnen, plaatselijke betrokkenheid, transparantie, goede begroting en verantwoording en een vooraf gesteld tijdsplan.  

Pijlers van onze fondsen zijn: de plaatselijke kerstmarkten, 3 Koningen wandeling, Muzikale Wandeling door Delden, plaatselijke oud papier inzameling, donaties van particulieren en jaarlijkse kerkdeur collecten.

Samenstelling:
Voorzitter: Jan Vos, De Schipbeek 4, 7491 MB Delden, tel. 074-349 1488, 06 23139397
Secretaris: Rinske Gerritsjans, Ranninkstraat 5, 7491 XP Delden, tel. 06 19118592
Penningmeester: Siny Engelbertink , Ranninkstraat 21, 7491 XP Delden,  tel. 074 - 376 7433. 
Ine .v.h. Bolscher
Rudi Dijkmans
Diny Hilverdink
Hanneke Lantink
Fredien Morsink
Ine. Viscer


Projectengroep Deldense Kerken Bankrek. NL66RABO0179158643

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAN ZWAK NAAR STERK

Met uw hulp is het ons gelukt om voor de schooljeugd van Migumomiri (Kenia) een duurzame keuken te bouwen en hen op die manier te voorzien van een goede maaltijd tijdens hun schoolbezoek. In het verlengde daarvan gaan we de stichting FURAHA helpen om de kinderen van deze basisschool passend voortgezet onderwijs  te laten volgen. Het betreft een meerjarenproject waar plm. 90 kinderen bij betrokken zullen zijn. Voor € 300 per kind per jaar wordt de kinderen het volgende geboden

- Betaling van het schoolgeld

- Deelname voedselprogramma op school

- Uniform, schoenen, sokken en sportshirt

- Middelen voor persoonlijke verzorging

- Schoolmaterialen als -tas, -boeken, schriften, pennen e.d.

- Begeleiding bij problemen in onderwijs of thuissituatie

- Deelname aan een sportdag of schooluitje in de omgeving

HELP ONS HELPEN
UW STEUN IS OOK ZEER WELKOM OP 
REKENING NL66RABO0179158643